Sponsorer och fotbollsklubbar

När fotbollsklubbar ingår sponsorsavtal med diverse företag så kan man ju kanske leva under den naiva föreställningen att företagen ställer upp för lagen av altruistiska och kärleksfulla skäl och därför att de verkligen är starka supportrar av de fotbollsklubbar de väljer att stötta. Det sista stämmer naturligtvis, eller möjligtvis att företaget ställer sig neutralt eller ljummet i förhållande till det fotbollslag man valt att stöda. Men en sak kan man alltid vara säker på oavsett vilken typ av sponsring det gäller – att företaget alltid har något att vinna på partnerskapet.

Ett sponsoravtal är antingen en win/win lösning för så väl sponsrad som sponsor alternativt är det ett neutralt förfarande där sponsorn i sådana fall ser de skattemässiga vinsterna som den enda anledningen att sponsra en klubb. Att sponsra en klubb, oavsett typ, är ett skattefritt förfarande. Klubben erhåller sponsorspengar utan att behöva skatta på dem och sponsorn slipper skatta bort pengarna.

I de flesta fall är det dock win/win förfarandet som det sponsrande företaget som Unibet, Storspellare o.s.v. eftersträvar och i majoriteten av fallen är det reklam man vill ha som motprestation för sponsorpengarna som man fått ta del av som klubb. Så är fallet med till exempel Unibets sponsring av Aston Villa och Allsvenskan. Att sponsra dessa fotbollsklubbar är ett strategiskt drag som Unibet valt i marknadsföringen av sitt Casino och sin spelverksamhet. Spelarna har Unibets logga tydligt placerad på sina tröjor – och det är ingenting konstigt med det. Det är naturligtvis av samma anledning som man ser diverse företagsloggor på rinkar och sargar runt hela världen, på all världens arenor – oavsett vilken typ av idrott det handlar om och vilken arena det gäller, företagen finns representerade.

Rent ekonomsikt är sponsorships-avtal det smartaste sättet för företagen att marknadsföra sig på. Marknadsföring är ju A och O för alla typer av företag och företagen avsätter en stor del av sin budget till just marknadsföringen varje år.

Unibet till exempel – är ju inget okänt spelbolag och trots detta väljer man att sponsra Aston Villa och Allsvenskan . Man får anta att det är ansenliga summor i sponsorpengar som det handlar om. Det är naturligtvis prestigeladdat att stå som sponsor och marknadsföras via klubbar som dessa och det har garanterat kostat en hel del för Unibet att bli officiell tröjsponsor. Det säger en del om hur stort Unibet som spelbolag har blivit och detta med win/win gäller alltså laget i än högre grad än de rena sponsorpengarna. En klubb har råd att avböja en sponsor som inte erbjuder ytterligare prestige till klubben. Naturligtvis avböjer man inga sponsorer men det officiella sponsorförfarandet med marknadsföringen på tröjor, rinkar och liknande är inte alla företag förunnat. Det måste finnas stålar så att säga.

Småklubbar och sponsorer

För en idrottare är sponsringen en del av vardagen från det att vederbörande inleder sitt idrottande tills t.ex. fotbollskarriären är över. Även inom junior-fotbollen är sponsringsavtalen vardag och ofta är det de sponsrande företagen som gör vissa aktiviteter så som träningar, inköp av klubbtröjor och fotbollsläger möjliga.

Individuella idrottare som skidåkare, skyttar etc. personer som inte ägnar sig åt lagidrotter som fotboll, volleyboll och ishockey är också beroende av sponsorer för att kunna utvecklas som idrottare. Ett sponsoravtal innebär dock alltid en viss förpliktelse och det är detta som talar för att sponsring inte handlar om altruism och helgonlik kärlek från företagarens håll. Detta är tydligt framförallt hos idrottare som tränar och tävlar individuellt. Det är ingen slump att man har mössor med företagsloggor eller står och visar skidor och stavar med reklamloggor. När det gäller sponsring så finns det inge slump – det är marknadsföring.

När det gäller småklubbarna är kraven på marknadsföringen inte lika stor. Flera företagare kan samsas på samma tröja hos en mindre klubb, det är inte lika prestigeladdat men det är under den här perioden som barnen fostras in i sponsorförfarandet och reklamen och marknadsföringen blir en del av det egna idrottandet. Det är sedan när stjärnorna i varje juniorlag börjar utkristallisera sig som varje spelare blir en del av affärerna. Det finns som sagt inget altruistiskt i detta med sponsringsavtal utan vad det handlar om är business as usual. Inom småklubbarna har juniorerna vant sig vid en potentiell framtid som reklampelare.